SLO

“POWER TO THE MEETINGS”

The agency that creates memorable events.

Call us on +386 1 430 51 03
Štihova 4, 1000 Ljubljana
Top
HOW-WE-DID-IT-Toleranca-Marketing-HYBRID-EVENTS

PRIMER PROJEKTA #GREENCONVENTA

Po podatkih združenja MeetGreen povprečen udeleženec dogodka ustvari 176,67 kg ogljičnega odtisa na dan. V primeru dogodka s 1000 udeleženci, ki traja tri dnI, to pomeni 530 ton skupnega ogljičnega odtisa. To je ekvivalent 1.233 sodčkom nafte. Po njihovih raziskavah naj bi k temu kar 70 odstotkov prispeval transport. Več o tem si lahko preberete na povezavi: https://meetgreen.com/

Teh dejstev se globoko zavedamo tudi pri organizaciji poslovne borze Conventa. Naše izhodišče je bilo, da skozi projekt spreminjamo vedenje vseh regijskih organizatorjev dogodkov. Zato smo že leta 2009, ko okoljske teme še niso bile v ospredju, postavili temelje zelene organizacije Convente. Na konceptu, ki smo ga poimenovali Conventa 4R, smo vztrajali ne glede na trenutno stanje na trgu in si zadali cilj, da bomo vsako leto izpeljali aktivnost, ki nas bo do leta 2030 pripeljala do 70 odstotnega zmanjšanja emisij našega dogodka. K cilju smo pristopili procesno, saj se zavedamo, da smo soodvisni od okolja in partnerjev projekta.

Po skoraj petnajstih letih so se okoljske razmere tako zaostrile, da ni več prostora za izgovore. Spremembe so tako hitre, da je potreben radikalen preobrat. Tudi zaradi mlajših generacij, ki se veliko bolj zavedajo problema podnebnih sprememb. “Razogličenje” mora postati osrednja tema organizatorjev dogodkov, organizacija pa mora postati krožna. Posebej nas skrbi, da se ne glede na sporočilo koronakrize, najdejo organizatorji dogodkov, ki jim je za okolje dejansko malo mar. To se je pokazalo ob vseh sproščanjih industrije srečanj v Evropi. Precej pa je tudi zelenega zavajanja. O tem si seveda javnost hitro ustvari svoje mnenje.

Vsekakor pa je pomembno razumeti tudi širše socialno-ekonomske učinke dogodkov, ki lahko sami po sebi nevtralizirajo negativne okoljske vplive. Kot primer naj navedem vračanje zaposlenih v dejavnosti po koronakrizi ali pa izmenjavo znanja na dogodkih, ki nam prinaša nova cepiva in podobno. S tem pridemo tudi do jasnega sporočila, da je bolj kot količina, pomembna kakovost dogodkov. Novi indeksi, o katerih bomo morali razmišljati, so indeks sreče, indeks človeškega razvoja HDI in pa razni ekološki indikatorji.

Conventa 4R

Rethink/Reduce/Reuse/Recycle

Vse se torej začne pri dolgoročnem načrtovanju in potem tudi tranzicija ni pretežka. V našem primeru smo to zastavili na modelu 4R ali Rethink (premisli) / Reduce (zmanjšaj) / Reuse (ponovno uporabi) / Recycle (recikliraj).

conventa-green-hybrid-event-toleranca

Organizatorji Convente se osredotočamo na več prednostnih področij, da bi dosegli končni cilj zmanjšanja CO2 odtisa dogodka.

1. Vključevalnost in partnerstvo: Na Conventi lahko cilje dosežemo samo skupaj z našimi partnerji. V projekt je trenutno vključenih 18 partnerjev. Z njimi skupaj definiramo področja ukrepanja in kazalnike uspešnosti. Prav mreža partnerjev je ključna za uspeh projekta in trajnostno upravljanje.

2. Misli globaln, deluj regionalno: Osredotočamo se na regijo Nove Evrope, kar je pozitivno tudi s trajnostnega vidika. Predvsem pa dajemo prednost lokalnemu znanju, dobaviteljem in storitvam. V praksi skušamo na ta način spodbujati lokalno gospodarstvo, ohranjati dediščino ter še naprej razvijati kapital znanja v regiji.

3.4R: Od zasnove vsakoletne izdaje, do načrtovanja in izvedbe, Conventa sprejema trajnostne odločitve za zmanjšanje nastajanja odpadkov, daje prednost izdelkom z visoko vsebnostjo recikliranih materialov ter ponovno uporablja ali podarja materiale. Podrobneje ta koncept predstavljamo v nadaljevanju.

Skozi vsa tri področja promoviramo trajnostne koncepte in prakse in ozaveščamo javnost na podlagi strokovnih argumentov in dejstev. Ves čas se gradijo tudi nova partnerstva. Takšen primer je letošnje vzpodbujanje električne mobilnosti in postavitev hitrih polnilnic za električne avtomobile na dogodku.

Praktični zeleni ukrepi Convente

Vsi praktični ukrepi temeljijo na premisleku, kaj najbolj vpliva na okolje in družbo. Pri tem ukrepi ne smejo izničiti pozitivnih multiplikativnih učinkov dogodka, ki jih skrbno merimo od začetka.

Navedeni ukrepi so nastali na osnovi modela Conventa 4R in projekta Čista zmaga, ki ga je Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – Umantera pripravila za športne dogodke. Model smo v celoti prilagodili Conventi z namenom samoocenjevanja naših prizadevanj za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Kriteriji s točkovanjem omogočajo oceno uspešnosti na različnih področjih. S pomočjo kriterijev smo razvili lasten sistem stalnih izboljšav. Poglejmo značilnosti in učinke na najpomembnejših področjih.

1. Mobilnost in transport

Dogodek upošteva in izvaja principe trajnostne mobilnosti. Vse udeležence vzpodbujamo, da se na dogodek pripeljejo z vlakom, avtobusom ali z avtomobilom s sopotniki. Pri najbolj problematičnem delu, letalskih povezavah, skušamo zagotoviti lete s čimmanj prestopanj. Vzpodbujamo tudi sopotništvo. Pomembno vlogo pri tem predstavlja management transferjev, pri katerem že vrsto let sodelujemo s podjetjem GO.Opti. Izogibamo se indvidualnim transferjem. Vse zapisano pozitivno vpliva na okolje, hkrati pa tudi znižuje stroške organizacije.

UčInki ukrepa: Vztrajno se povečuje število vabljenih gostov in razstavljalcev, ki potujejo na dogodek na trajnostni način. Letos je na bolj trajnostni način (vlak, javni transport, GO.Opti) pripotovalo že 30,10 % vabljenih gostov in 16,7 % razstavljalcev. Pred petimi leti je bil delež zgolj slabih 5 odstotkov.

2. Komuniciranje

Že precej pred letom 2020 je padla odločitev, da bomo komuniciranje popolnoma digitalizirali. Zavedamo se, da tudi z digitalnim komuniciranjem ustvarjamo CO2 odtis, ki pa je precej manjši kot v primeru kombinacije tiskanega in digitalnega marketinga in komuniciranja na začetkih Convente. Bili smo med prvimi organizatorji z mobilno aplikacijo za dogodek. Skozi celotno obdobje intenzivno osveščamo našo skupnost o nujnossti trajnostne preobrazbe. Za prizadevanja smo bili tudi nagrajeni na poslovni borzi IBTM leta 2010.

Učinki ukrepa: V letu 2021 je Conventa postala 80 % brezpapirni dogodek. Prepričani smo, da s svojim ravnanjem pozitivno vplivamo tudi na ostale organizatorje dogodkovm, predvsem pa na vse partnerje dogodka, ki so ta ukrep sprejeli pozitivno.

3. Naročanje blaga in storitev

Pri nabavi blaga in storitev sledimo zelo preprosti logiki, da se naslanjamo na lokalne dobavitelje. To velja tako za dobavitelje hrane, pijače in drugih storitev, kot tudi za IT rešitve. Ponosni smo, da je Conventa izložba lokalnega znanja in rešitev na področju organizacije dogodkov. Izogibamo se kakršnikoli nabavi plastičnih izdelkov, kjer to ni mogoče, pa imajo prednost reciklirani izdelki.

Učinki ukrepa: Pri organizaciji dogodka se je uveljavil princip, da pred vsakim nakupom večkrat preverimo, ali to storitev res potrebujemo. Prednost na Conventi imajo zdravi in okolju manj škodljivi izdelki. Pri gostinskih storitvah pa lokalna in sezonska kulinarika. V praksi se je pokazalo, da takšno razmišljanje ne zvišuje stroškov, temveč jih znižuje.

4. Prizorišča, kjer poteka Conventa

Pri izbiri prizorišč dogodka dajemo poseben poudarek razdaljam med posameznimi prizorišči. Velika prednost Ljubljane je, da lahko praktično med vsemi lokacijami hodimo peš ali s kolesi ter organiziramo javni transport. Največ dela pa prizorišča v prihodnosti čaka na področju učinkovite rabe energije, saj gre večinoma za energetsko neoptimizirane in potratne objekte.

Učinki ukrepa: Izbrana prizorišča maksimalno skrajšajo poti udeležencev in omogočajo tudi enostavno mobilnost udeležencev z javnimi prevoznimi sredstvi. Na Conventi uporabljamo tudi preprost ukrep Park&Ride na GR-ju, ki se je skozi leta dobro prijel.

5. Hrana in pijača

Conventini partnerji so najboljši slovenski catering ponudniki, ki prisegajo na promociji zdrave hrane, ter spodbujanju pravičnih odnosov z dobavitelji. Na 13-letno sodelovanje z njimi smo zares ponosni. Lokalno, sezonsko in zdravo, je postalo rdeča nit Convente. Pri dostopu do kulinaričnih storitev nismo nikoli delali razlik med razstavljaci in vabljenimi gosti. Hrano vedno naročamo v ustreznih količinah.

Učinki ukrepa: Na celoten koncept kulinarike, ki je zares lokalna, smo izjemno ponosni. V prihodnosti nas čaka še delo na zmanjšanju količine odpadkov od hrane in pijače. V prihodnjem letu bomo poskrbeli, da bodo presežki nabavljene hrane razdeljeni prostovoljcem, humanitarnim organizacijam ali zavetiščem.

6. Odpadki

Odpadke smo po dogodku identificirali in opredelili ukrepe za njihovo zmanjšanje. Pri tem smo posebej ponosni na recikliranje kartonskih napisov za razstavljalce, imenskih priponk in tudi drugih neposrednih odpadkov. Pri tem tesno sodelujemo z glavnim prizoriščem, Gospodarskem razstaviščem, ki ima razvito lastno politiko in kontrolo ločevanja odpadkov. Pomemben del ukrepov so navodila glede ločevanja, ki so sestavni del komunikacije projekta.

Učinki ukrepa: Kulturo recikliranja in zmanjševanja odpadkov smo po naši oceni dvignili na visok nivo. To smo dosegli z intenzivnim komuniciranjem pred, med in po dogodku. V letu 2022 načrtujemo še dodatne ukrepe v smeri spremljanja in merjenja dejanske količine odpadkov.

7. Družbena odgovornost

O trajnostnih aktivnostih ves čas komuniciramo z vsemi deležniki in delujemo vključevalno. Eden od projektov, na katerega smo posebej ponosni, je Conventa Future Leaders Forum. Že desetletje v sodelovanju s poslovno borzo IMEX namreč vzpodbujamo mlade talente, da skozi ta vrata vstopajo v industrijo srečanj. Podoben projekt so prostovoljci, ki jim preko sodelovanja na dogodku omogočamo dostop do ključnih deležnikov industrije in odpiramo možnosti za zaposlitev.

Učinki ukrepa: Številni mladi talenti so svojo profesionalno pot nadaljevali v industriji srečanj. Tudi sami smo zaposlili dva sodelavca, ki sta se za industrijo srečanj odločila prav po sodelovanju na dogodku Future Leaders Forum.

Na področjih energije in vodne oskrbe lahko na naše dobavitelje vplivamo posredno. Zelo smo namreč odvisni od prizorišč, cateringa in vseh dobaviteljev. Našo vlogo vidimo predvsem v ozaveščanju, saj porabe energije sami brez sodelovanja partnerjev ne moremo izmeriti. Za leto 2022 bomo postavili jasne cilje glede pričakovane energetske učinkovitosti. Vse partnerje bomo vzpodbujali k uporabi energije iz obnovljivih virov.

Morda najbolj prepoznaven trajnostni element Convente so zdaj že legendarne lesene gajbice, iz katerih so izdelane stojnice Convente. Izdelane so iz slovenskega lesa in jih vztrajno recikliramo že od samega začetka. Talne obloge, ki so na mnogih dogodkih uporabljene le enkrat, so na prizorišču Convente trajne in se uporabljajo več let zapored. Koncept je postal nekakšen zaščitni znak Convente.

conventa-green-hybrid-event-toleranca

Iskreno verjamemo, da z našimi aktivnostmi prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa zmanjšujemo tudi stroške organizacije in zvišujemo ugled projekta.

Čaka pa nas še veliko dela. Na lastni lestvici izpolnjevanja kriterijev smo letos dosegli rezultat 118 izpolnjenih od 195 kriterijev ali 60,5 odstotkov. Prizadevali si bomo, da bomo dosegli in morda celo presegli postavljene cilje. Pripravljeni smo tudi na radikalizacijo okoljskih razmišljanj, ki gre v smeri okoljskih kompenzacij na osnovi dejansko izmerjenega CO2 odtisa.

Organizatorji s projektom rastemo v kakovosti in to cenijo tudi naši partnerji. Zvesti so nam ostali tudi v najtežjih časih.

PRIHODNOST DOGODKOV BO ŠE DOLGO HIBRIDNA!

Pokličite nas in pomagali vam bomo organizirati vaš naslednji hibridni dogodek.

Gorazd Čad
Toleranca Marketing
Live & Digital Events and Marketing Agency
Štihova ulica 4, 1000 Ljubljana
M: +386 40 530 112
E: gorazd.cad@toleranca.eu

Post a Comment